Podmínky účasti na celodenních a vícedenních workshopech

Pořadatelem je Jiří Martišek, IČ 87103010 zapsaný jako FO u ŽÚ v Kroměříži. Adresa: Třasoňova 3344, Kroměříž.
Tyto podmínky upravují vztah mezi Pořadatelem a účastníkem Workshopu.

Platební podmínky:

Vaše místo na Workshopu je rezervováno až po obdržení platby na účet Pořadatele. Číslo účtu je 2300852933/2010, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Storno podmínky:

60 – 31 dní před akcí – vrátíme vám platbu v plné výši
30 – 14 dní před akcí – 30 % z ceny si necháme jako storno poplatek
14 – 0 dní před akcí – 50 % si necháme jako storno poplatek

V případě nenaplnění minimální kapacity Workshopu má účastník možnost se odhlásit a dostat platbu za Workshop zpět, i když už by měly platit storno podmínky.

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění Workshopu vrátíme na účet do 14 dnů.

Ochrana osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat lektora nebo účastníka.
Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.
Zpracovat osobní údaje účastníka a lektora může Pořadatel jen se souhlasem. Ten účastník uděluje automaticky při přihlášení na Workshop.
Pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem účasti účastníka na Workshopu.
Pokud si účastník nepřeje, aby jeho údaje byly nadále uchovávány, napíše svůj požadavek na jirka@nlpnaplno.cz. Pořadatel má ovšem nárok požadavek odmítnout, pokud by to znemožnilo či výrazně ztížilo organizaci Workshopu, například pokud by účastník požádal o smazání kontaktních údajů před konáním Workshopu.
Pořadatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě.

Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.

Divi WordPress Theme